Disclaimer

OnlineWerkplekken.nl stelt vast bij de ontwikkeling en samenstelling van deze website en de informatie die hier is vermeld zorgvuldig te werk te zijn gegaan. De informatie die op deze website wordt vermeld heeft enkel een informatieve functie. OnlineWerkplekken.nl neemt geen aansprakelijkheid voor schade in welke hoedanigheid dan ook, voor zijn/haar rekening. Dit betreft de directe en indirecte gevolgen uit verrichtingen en/of beslissingen die gegrond zijn op informatie die op deze website is weergegeven.

OnlineWerkplekken.nl waarborgt niet de actualiteit, juistheid, volledigheid van de informatie op deze website. Daarnaast is OnlineWerkplekken.nl niet verantwoordelijk voor de geschiktheid tot of het gebruik zal leiden tot het voor de bezoeker gewenste doel. OnlineWerkplekken.nl behoudt zich het recht om op elk moment de informatie op deze website aan te passen.

Mits er op deze website links zijn ondergebracht van websites van derden, gaat het om websites waar OnlineWerkplekken.nl op geen enkele manier aansprakelijk voor is. OnlineWerkplekken.nl stelt vast niet verantwoordelijk te zijn voor juistheid van deze links of voor de informatie die het volgen van deze links oplevert. Indien een link van derden op OnlineWerkplekken.nl is geplaatst, betreft dit geen onderschrijving van informatie die via deze link te verkrijgen is. Echter is het plaatsen van deze links aan de bezoeker aangeboden als hulpmiddel voor het verkrijgen van extra informatie.

De voordelen

  • +2500 tevreden klanten
  • Vrijblijvend uitproberen
  • Persoonlijke ondersteuning
  • Data extra veilig door encryptie
  • Talloze (maatwerk) mogelijkheden

Tevreden klanten

Referenties OnlineWerkplekken.nl